Telefoonnummer: 013-5355535

 

  • Allround moderne tandartspraktijk
  • Avondopenstelling op dinsdag
  • Verwijspraktijk voor collega tandartsen

 

F. Boekitwetan

F. Boekitwetan

Tandarts Pedodontoloog Florence Boekitwetan (kindertandarts) houdt zich bezig met de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar. Ook behandelt zij extreem angstige kinderen, kinderen met gedragsproblemen, medisch gecompromitteerde kinderen en kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking.

Florence heeft Tandheelkunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en heeft in 2006 tandartsexamen gedaan. Tot 2009 is zij als algemeen practicus werkzaam geweest bij Jeugdtandzorg in Den Bosch en was zij docent aan de ACTA. Vanaf 2009 volgde zij de Post Doctoraal opleiding Kindertandheelkunde aan de ACTA en is in mei 2014 afgestudeerd.

 

© , Tandartsenteam de Besterd | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd maart 2022