Telefoonnummer: 013-5355535

 

 • Allround moderne tandartspraktijk
 • Avondopenstelling op dinsdag
 • Verwijspraktijk voor collega tandartsen

 

Endodontologie/ wortelkanaalbehandeling

Endodontie of endodontologie, is het deel van de tandheelkunde dat zich bezig houdt met het behandelen van het doorbloede weefsel in het binnenste van de tand - de tandpulpa -  en het voorkomen en behandelen van infecties ontstaan door het afsterven van dit tandweefsel. Het is beter bekend onder de naam wortelkanaalbehandeling of zenuwbehandeling.
 

Redenen om een wortelkanaalbehandeling te doen

 • Tandpijn veroorzaakt door cariës, diepe vulling of trauma: een ontsteking van het weefsel
 • De aanwezigheid van dood weefsel van de (vroegere) zenuw, al dan niet geinfecteerd, dat een (al dan niet pijnlijke) ontsteking veroorzaakt
 • Een abces ten gevolge van een geinfecteerde dode zenuw
 • Als voorbereiding voor uitgebreid herstel van een beschadigde tand of kies (met bv. een kroon met stiftopbouw, overkappingsprothese)
   

De behandeling

Veel mensen zien op tegen een wortelkanaalbehandeling: angst voor pijn tijdens en na de behandeling, en onbekendheid met wat er nu precies gaat gebeuren spelen hierbij een grote rol.

Voor de behandeling begint, wordt er (plaatselijk) verdoving gegeven. De tandarts spant een rubberlapje voor de mond, waar de te behandelen kies of tand doorheen steekt: zo komt er een schone werkplek tot stand en heb je weinig tot geen last van alle materialen die gebruikt worden om de kies schoon te maken. Daarna wordt er in de tand of kies een gaatje geboord, om bij de holte te komen waar de zenuwen en bloedvaten zaten. Vervolgens worden de toegangen tot de diverse kanalen opgezocht en de kanalen schoongemaakt en vormgegeven.

Als naar tevredenheid alles gevonden en gereinigd is, worden de kanalen uiteindelijk op een speciale manier gevuld, zodat er geen ruimte meer overblijft voor bacterien en andere micro-organismen om te groeien. Het gat in tand of kies wordt verder gevuld met vulmateriaal of er wordt in tweede instantie een uitgebreide vulling of een kroon gemaakt. Tijdens de behandeling worden rontgenfoto's gemaakt om de voortgang te controleren.

Na voltooiing van de behandeling kunt u wat napijn verwachten in de vorm van een zeurend, beurs gevoel. Dit gevoel kan maximaal enkele dagen aanhouden en is goed te bestrijden met Paracetamol of Ibuprofen tabletten.
 

Waarom kiezen voor behandeling door de endodontoloog?

Sommige wortelkanaalbehandelingen horen bij een specialist, een endodontoloog.

Eenvoudige behandelingen kunnen door elke tandarts uitgevoerd worden;  bij meer gecompliceerde behandelingen zoals extreme pijnklachten, uitgebreide ontstekingen, moeilijk te vinden of te bereiken wortelkanalen enzovoorts is meer kennis en ervaring nodig.

Tandarts Kostelijk heeft zich gespecialiseerd in deze gecompliceerde behandelingen. Daar waar een gewone tandarts slechts zo nu en dan een wortelkanaalbehandeling uitvoert, is het voor tandarts Kostelijk dagelijkse kost. Hij heeft daardoor een schat aan ervaring. Hij heeft zijn opleiding bij de universiteit van Brussel gevolgd en begeleidt daar ondertussen zelf studenten Tandheelkunde. Hij staat voortdurend in contact met collega endodontologen en volgt iedere nascholing die op mondiaal niveau gegeven wordt. Zelf doet hij onderzoek op dit terrein in opdracht van de Universiteit van Brussel.
 

Samenvattend

 • De endodontoloog heeft ‘er voor doorgeleerd’;  aanvullende opleidingen gevolgd, uitsluitend gericht op wortelkanaalbehandelingen, pijnbestrijding en het oplossen van ontstekingen die ontstaan door dode tanden of kiezen.
 • Een endodontoloog doet uitsluitend dit soort behandelingen: hier geldt dat ervaring in de behandeling mede het succes bepaalt van de behandeling door de extra verkregen handigheid.
 • De endodontoloog is beter voorbereid op eventuele complicaties tijdens een behandeling en heeft de kennis om meteen in te grijpen.
 • De kennis en ervaring van een endodontoloog bieden vooraf meer zekerheid over het te volgen behandelplan en de kans van slagen.
 • Tanden en kiezen zitten ingewikkeld in elkaar; vooral de anatomie van de wortelkanalen is bij iedereen verschillend. Door zijn kennis en ervaring komt de endodontoloog, in tegenstelling tot de gewone tandarts, zelden voor verrassingen te staan
   

Tarieven

Omdat de endodontoloog meestal de meer gecompliceerde gevallen behandelt is hij per behandeling meer tijd kwijt. Hij maakt gebruik van betere (duurdere) apparatuur. Daarnaast gebruikt hij een (groter) deel van zijn tijd voor nascholing, zodat u steeds van de allernieuwste inzichten profiteert. Dat maakt dat een wortelkanaalbehandeling bij de endodontoloog duurder is dan bij een gewone tandarts.

Contact

Tandartsenteam de Besterd
Goirkestraat 37
5046 GD  Tilburg

Tel: 013-5355535
E-mail: info@tandartsdebesterd.nl

Spoednummer: 013-222 5000

Openingstijden

Maandag:
8:00 - 17:30
Dinsdag:
8:00 - 17:30
18:00 - 22:00
Woensdag:
8:00 - 17:30
Donderdag:
8:00 - 17:30
Vrijdag:
8:00 - 16:30
Zaterdag:
Gesloten
Zondag:
Gesloten

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag: 08:00 - 17:00
Vrijdag: 08:00 - 16:30

Prothese check - geheel vrijblijvend

© , Tandartsenteam de Besterd | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022